Βεβαιώσεις Συντάξεων
(Για Φορολογική Χρήση)

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Συμπληρώστε όλα τα πεδία, πατήστε Αναζήτηση και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Η βεβαίωση θα εμφανιστεί στην οθόνη σας σε μορφή ".pdf", οπόταν θα μπορέσετε να την ανοίξετε/αποθηκεύσετε.

* Όπως αναγράφεται σε προγενέστερη βεβαίωση συντάξεων ή σε τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων. (7 ψηφία)

Α.Φ.Μ.    : 9 ψηφία
Α.Μ.Κ.Α.  : 11 ψηφία


Προσοχή: Η εκτύπωση της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ συνταξιούχου), του ΑΦΜ, και του ΑΜΚΑ του Συνταξιούχου.

- Στη περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί στο αρχείο πληρωμών των συνταξιούχων σωστός ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ η βεβαίωση δεν εκτυπώνεται. Ο συνταξιούχος πρέπει να απευθυνθεί για τη διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων στο Τμήμα Συντάξεων της Περιφερειακής Δ/νσης Παροχών Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΦΚΑ.

- Τυχόν διορθώσεις βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων που αφορούν τα φορολογικά έτη 2016 και μετά, υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής αποκλειστικά από το Τμήμα Συντάξεων της Περιφερειακής Δ/νσης Παροχών Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΦΚΑ.

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Συντάξεων :

Τηλ.   :  210 5296273
Fax     : 210 5235842
E-mail : ampelioti@3205.syzefxis.gov.gr
           koussourie@3205.syzefxis.gov.gr

Copyright © 2017   -   ΕΦΚΑ / Περιφερειακή Δ/νση Παροχών Τομέα Ασφάλισης Νομικών
www.tnomik.gr